Ολοκληρώθηκε το φαινόμενο έκλειψης του ηλίου

Ολοκληρώθηκε το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου, το οποίο έφτασε στη μέγιστη φάση του στις 11:44 και ολοκληρώθηκε στις 12:50.
Στην Ελλάδα στη μερική φάση καλύφθηκε μέχρι και το 40% περίπου του ηλιακού δίσκου. Στην Αθήνα καλύφθηκε το 31,4%, στη Φλώρινα το 40,7%, ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης το 23,6%.