«Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μας εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μας έβαλον κλήρον»

Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μας εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μας έβαλον κλήρον

Του Πάνου Ζάχαρη

Πηγή: to pontiki.gr