Προστασία της παλαιάς δεξαμενής στη θέση ΛΙΝΟΙ

Σε έγγραφο της Διαύγειας που αφορά το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, βλέπε εδώ, διαβάζουμε τα εξής: -«Προστασία της παλαιάς δεξαμενής στη θέση ΛΙΝΟΙ», σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να ζητηθεί από το Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας να δώσει εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, να πραγματοποιήσει αυτοψία και να κινήσει τη διαδικασία απελευθέρωσης της δεξαμενής, ώστε να επανέλθει ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της στο Δήμο.-

Αναμφισβήτητα πρόκειται για θετική εξέλιξη.

Σ.Σ: Το θέμα είχε ανακινήσει το www.astrosparalio.gr από το 2011, βλέπε εδώ, κάνοντας και σχετική πρόταση.