Τα προβλήματα και οι πολυεπίπεδες δυνατότητες της ανακύκλωσης

Για τη σημασία της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και ειδικότερα της ανακύκλωσης, με βάση τις δυνατότητες για αυξανόμενη συμβολή της στο ΑΕΠ, τη συμβολή της στην απασχόληση, την εξασφάλιση ηπιότερης εξάρτησης από πρωτογενή υλικά, καθώς επίσης τη συλλογή κρίσιμων υλικών, όπως σπάνια μέταλλα, αλλά και την ώθηση που μπορεί να δοθεί στην οικοκαινοτομία, έκανε λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Ιωάννης Αγαπητίδης, κατά τη διάρκεια ημερίδας στο αμφιθέατρο του ΥΠΑΠΕΝ.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου, εκπρόσωποι φορέων ανέδειξαν προβλήματα που έχουν ανακύψει, που σχετίζονται με τη δυσχέρεια στην εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων, την ανεπαρκή συνεργασία των ΟΤΑ με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, θεσμικά κενά, ελλείμματα σε επίπεδο ελέγχων, την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών, αλλά και τη δράση μη νόμιμων κυκλωμάτων.
Σημαντική κρίθηκε η προώθηση κατά προτεραιότητα της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, η απόδοση χρηματικών κινήτρων, με βάση τις ετήσιες επιδόσεις, η θέσπιση μετρήσιμων στόχων, αλλά και οι επιδοτήσεις με βάση το πραγματικό κόστος.
Από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Ραζής, πρόεδρος του συνδέσμου εναλλακτικής διαχείρισης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ετησίως ανακυκλώνονται 455 χιλιάδες τόνοι συσκευασιών και χαρτιού εντύπων, 45 χιλιάδες τόνοι ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, 35 χιλιάδες τόνοι ελαστικών και 25 χιλιάδες τόνοι λιπαντικών ελαίων.
Επίσης, σε σχέση με τους συλλεγόμενους πόρους, ο κ. Ραζής ανέφερε ότι περισσότερες από 4000 υπόχρεες επιχειρήσεις συνεισφέρουν, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ, σε τουλάχιστον 4000 ανέρχονται οι άμεσες θέσεις εργασίας και άλλες τόσες έμμεσες, μέσω της λειτουργίας 135000 μπλε κάδων.
Σε σχέση με περαιτέρω βελτιώσεις, υπογραμμίστηκε ως επιβεβλημένη η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, αλλά και η λήψη άμεσων μέτρων κατά της μη σύννομης συλλογής εμπορίας και χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών, που γίνεται εκτός των νόμιμων περιβαλλοντικών διαδικασιών, ενώ ως εκ΄ των θετικών μέτρων κρίθηκε η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Παραγωγών, με στόχο τη δραστική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής.
Μάλιστα, επισημάνθηκε η ανάγκη για περαιτέρω ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων (ΥΠΑΠΕΝ, ΟΤΑ ΦΟΣΔΑ, Περιφέρειες), προκειμένου να εκπληρωθούν οι εθνικές υποχρεώσει με βάση τις κοινοτικές οδηγίες, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΕΟΑΝ, "σε κάποια υλικά, οι στόχοι που προκύπτουν από τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις δεν επετεύχθησαν, αφού η οικονομική κρίση έκανε πιο εμφανή την επιρροή της, που αντανακλάται τόσο στις ποσότητες αποβλήτων που παράγονται και ανακτώνται, όσο και στη μείωση διεξόδων για τα ανακυκλωμένα προϊόντα".
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ