Άναρχη κατάσταση στην κατοχύρωση διευθύνσεων .gr

Αυθαιρεσίες και παράνομες πρακτικές διαπιστώνει έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ στις υπηρεσίες που μεσολαβούν για την κατοχύρωση διαδικτυακών διευθύνσεων με κατάληξη .gr.

Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής, η κατάσταση σε αυτή την αγορά καταστρατηγεί τα δικαιώματα του καταναλωτή και είναι ουσιαστικά «άναρχη».

Η ένωση καταγγέλλει μάλιστα ελλιπή έλεγχο από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), η οποία έχει ενημερωθεί για τα ευρήματα της έρευνας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Φεβρουάριος- Μάρτιος 2015) στους 444 καταχωρητές που περιλαμβάνει το το μητρώο της ΕΕΤΤ) και έδειξε ότι:

  • Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου έχουν καταχρηστικά προεπιλεγμένες υπηρεσίες και αυθαίρετες χρεώσεις.
  • Μόνο οι 50 καταχωρητές (11%) προσφέρουν τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως το κόστος μαζί με το ΦΠΑ, ξ διάρκεια της υπηρεσίας που είναι διετής κλπ.
  • Οι 267 καταχωρητές (60%) δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές, είτε γιατί δεν έχουν καθόλου ιστοσελίδα, είτε γιατί δεν παρέχουν υπηρεσίες κατοχύρωσης domain names, είτε γιατί δεν προσφέρουν τις βασικές πληροφορίες κόστους και διάρκειας

Ανανέωση 30/4/15: Η απάντηση της ΕΕΤΤ

Κατόπιν επικοινωνίας του tech.in.gr με την Επιτροπή, λάβαμε την απάντηση που ακολουθεί:

«Αναφορικά με την πρόσφατη επιστολή της ΕΚΠΟΙΖΩ, η ΕΕΤΤ επιθυμεί να επισημάνει ότι εκ των 21 συνολικά υποθέσεων που αναφέρονται, οι τέσσερις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ και η Αρχή έχει ζητήσει πλήρη στοιχεία από το ΕΚΠΟΙΖΩ προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν παραβάσεις.

Οι υπόλοιπες υποθέσεις, έχουν, διαβιβαστεί από την ΕΕΤΤ στις αρμόδιες αρχές καθότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής.

Επισημαίνεται ότι η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει προβεί από το 2011 σε διαγραφή 77 καταχωρητών λόγω παραβάσεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, ενώ από το 2012 έως το 2014 έχει προβεί σε 61 ελέγχους καταχωρητών, στην πλειονότητα των οποίων δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις.»

Τι συνιστά η ΕΚΠΟΙΖΩ:

Οι καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν domain name θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν κάνουν τη σύγκριση τιμών μεταξύ των διάφορων εταιρειών. Ιδίως πρέπει να:

  • Γνωρίζουν εάν το domain name που αγοράζουν είναι ετήσιο ή διετές. Το .gr είναι διετές.
  • Yπολογίζουν πάντα το τελικό κόστος που προκύπτει προσθέτοντας το ΦΠΑ.
  • Μην πληρώνουν επιπλέον χρεώσεις για τις οποίες δεν είναι σίγουροι ως προς την υπηρεσία που λαμβάνουν.

Επιπλέον, όσον αφορά τις αγορές από το Διαδίκτυο γενικά, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Οι τιμές των προϊόντων/υπηρεσιών πρέπει να είναι τελικές, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή το ΦΠΑ.
  • Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν προεπιλεγμένες χρεώσεις, όπου ο καταναλωτής θα πρέπει να «ξεκλικάρει» την πρόσθετη υπηρεσία ή προϊόν.
  • Οι χρεώσεις για τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή τα μεταφορικά έξοδα θα πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα στο καλάθι αγορών πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 θα έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός της αρμόδιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr. Η ΕΕΤΤ κατέληξε τον Μάρτιο σε έναν κανονισμό που προβλέπει την προσθήκη περίπου 8.000 νέων ονομάτων χώρου, την διάθεση ονομάτων με δύο χαρακτήρες με αυξημένη χρέωση καθώς και μεγαλύτερο έλεγχο από τον κάτοχο, παρά από τον καταχωρητή. Επίσης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κάνει λόγο για επιπρόσθετη προστασία από κακόβουλες πρακτικές.

Σε ότι αφορά στους καταχωρητές, ο νέος κανονισμός επιβάλλει στους καταχωρητές η υποχρεωτική τήρηση του ορίου των 400 δηλώσεων καταχώρησης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Πηγή: in.gr