Ρύθμιση 100 δόσεων και για οφειλές σε δήμους

Η ρύθμιση για εξόφληση οφειλών έως 100 δόσεις ισχύει και για οφειλές προς δήμους και νομικά τους πρόσωπα.

Πρόκειται για οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά και θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 26 Μαΐου 2015, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οπως αναφέρεται, μόνος περιορισμός είναι το ελάχιστο όριο της δόσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ευρώ..