«Πέραν της απομακρύνσεως εκ του ταμείου (κάλπης) ουδέν λάθος αναγνωρίζεται»

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες!!