Η «ακτινογραφία» του ελληνικού Δημοσίου: Πώς κατανέμονται οι υπάλληλοι ανά υπουργείο – Νέα «συρρίκνωση» προσωπικού

Πλήρη στοιχεία για την κατανομή του προσωπικού που στελεχώνει την ελληνική Δημόσια Διοίκηση έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναρτώντας στην «Απογραφή» τους αριθμούς των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται στις δημόσιες υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, ανέρχεται στους 573.958 εργαζόμενους για το μήνα Μάρτιο του 2015, οπότε και αναφέρεται η πιο επικαιροποιημένη εκδοχή των στοιχείων.

Το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων εμφανίζεται σε περαιτέρω μείωση συγκριτικά με τα στοιχεία του 2014. Η ίδια φθίνουσα πορεία ως προς τον αριθμό των εργαζομένων παρατηρείται και εντός της διάρκειας του 2015 (δείτε πίνακα παρακάτω).

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει οι aftodioikisi.gr, οι δημόσιοι υπάλληλοι το Νοέμβριο του 2014, ανέρχονταν στους 579.164.

Η σημερινή κατανομή των κρατικών λειτουργών ανά υπουργείο και τους φορείς που αυτά εποπτεύουν είναι η εξής: συνέχεια