«..όταν βαρούν απανωτές αναποδιές τους ίδιους τους ανθρώπους πάντα, συνηθάν εκείνοι στο Κακό..» Οδυσσέας Ελύτης

«Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους (οικονομικούς!!) ή τέτοια, κι όπως το ’χε συνήθειο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως…

Γιατί, καθώς όταν βαρούν απανωτές αναποδιές τους ίδιους τους ανθρώπους πάντα, συνηθάν εκείνοι στο Κακό, τέλος του αλλάζουν όνομα, το λεν Γραμμένο ή Μοίρα…»

Πηγή: Οδυσσέα Ελύτη, «Η πορεία προς το μέτωπο»