Τελικά αποτελέσματα δημοψηφίσματος 2015: ΟΧΙ=61,31%, ΝΑΙ=38,69%

Τελικά αποτελέσματα δημοψηφίσματος 2015: ΟΧΙ=61,31%, ΝΑΙ=38,69%