Μέσω τραπέζης οι αιτήσεις για συναλλαγές πολιτών και επαγγελματιών

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται οι τραπεζικές συναλλαγές πολιτών και επαγγελματιών οι οποίες, λόγω των περιορισμών που επεβλήθησαν στην κίνηση κεφαλαίων, δεν μπορούσαν έως σήμερα να διεκπεραιωθούν.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του υπουργείου, όλα τα αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων για την έγκριση τραπεζικών συναλλαγών που κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους απαραίτητα και αποκλειστικά στις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται μέσω των κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centers). Στις συναλλαγές αυτές συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ιατρικών εξόδων ή εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών.

Από την πλευρά τους οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται τα αιτήματα και στη συνέχεια να τα διαβιβάζουν στην Επιτροπή Εγκρίσεων. Η αποστολή αιτήματος σε οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία ή fax δεν θεωρείται έγκυρη και δεν θα αξιολογείται από την Επιτροπή. Επίσης, στην περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις απευθείας, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ ηλεκτρονικά ή fax) στο υπουργείο Οικονομικών (ΓΛΚ) ή άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου μέσω των οικείων τραπεζών, ώστε να θεωρηθούν έγκυρες και να αξιολογηθούν προς έγκριση.

Με αποφάσεις της Επιτροπής Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλλαγών έχει δοθεί πάγια εντολή προς τα τραπεζικά ιδρύματα να προβαίνουν απευθείας στην αξιολόγηση και πραγματοποίηση συναλλαγών, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν:
– Εξοδα νοσηλείας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
– Πληρωμή διδάκτρων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
– Για πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες έχει δοθεί όριο για συναλλαγές αγορών στο εξωτερικό, σύμφωνα με την πολιτική που έχει ορίσει η κάθε τράπεζα.
– Το ημερήσιο όριο για αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό με χρεωστικές κάρτες όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, ορίστηκε στα 60 ευρώ ανά χρεωστική κάρτα.

Οι πολίτες που επιθυμούν να μάθουν τα στοιχεία επικοινωνίας των τραπεζικών ιδρυμάτων, μπορούν να απευθύνονται στο http://www.hba.gr/6Mme/UplFiles/deltia_typou/Pinakas1-300615.pdf

Πηγή: topontiki.gr