«Μπαμ και μπουμ οι κουμπουριές!!»

Σημείο των καιρών η χρήση βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων σε κάθε είδους «πανηγύρι!» και από κάθε «πικραμένο!!». Έτσι λοιπόν υπομένουμε «εκόντες – ακόντες» ηχοσόκ, «δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν; (Ματθαίος Δ’ 23, Θ’ 35 και Ι’ 1)».