Τα «αρχαία» μάρμαρα του Κάστρου

(Νο1 φωτ, τεμάχιο μαρμάρου πάνω από την «πίσω πόρτα», στην είσοδο από τον Ναό της Ευαγγελίστριας.)

Κατά την κατασκευή του Κάστρου, στη σημερινή του μορφή, χρησιμοποιήθηκαν αρκετά «αρχαία μάρμαρα» τα οποία προέρχονταν από τον πλησιέστερο οικισμό, ο οποίος ήκμασε από τα Πρωτοελλαδικά (3500 πχ) έως τα Γεωμετρικά χρόνια (750 πχ).*

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η Μαρμάρινη Εσωτερική Πύλη (εδώ), η οποία «εξαϋλώθηκε» και από τυμβωρυχία.

Σ.Σ: Οι προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή, μιλούσαν για πληθώρα «αρχαιοτήτων», τα οποία έπεσαν, από την αδιαφορία μας, στα χέρια τυμβωρύχων.

* όπως αναφέρεται στη σελίδα 76 του βιβλίου, «ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-» Αθήνα 1990 ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, του Παναγιώτη Φάκλαρη καθηγητή Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

(Νο2 φωτ, αράβδωτος κίονας «καρφωμένος» στην βόρεια είσοδο -Κύρια-.)

(Νο3 φωτ. κιονόκρανο «αδέσποτο», εξαφανισθέν!! από διετίας.)