«Συσκευασία μιας χρήσης!!»

Φωτογραφία της υπηρεσιακής κυβέρνησης που ανέλαβε να οδηγήσει την χώρα στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου