Αγωνία για παιδικούς σταθμούς, κοινωνικά παντοπωλεία και συσσίτια

Ασφυκτιούν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί καθώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις για τα παιδιά που πρέπει να φιλοξενήσουν. Την ίδια ώρα, 256 Κοινωνικές Δομές Αμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κεφάλαια ως το τέλος του μήνα.

Αναλυτικά, τουλάχιστον στα περσινά επίπεδα, δηλαδή στα 200 εκατομμύρια ευρώ, ζητεί η ΚΕΔΕ να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής», που αφορά τη δωρεάν φιλοξενία νηπίων σε Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, ώστε να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.

Επίσης, την άρση του περιορισμού του αριθμού των προσφερομένων θέσεων, ο οποίος σύμφωνα με την πρόσκληση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 70% της συνολικής δυναμικότητας της δομής. Αυτός ο περιορισμός, επισημαίνει, θα δημιουργήσει μείζον πρόβλημα αναφορικά με την κάλυψη των αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μείνουν εκτός προγράμματος.

Ακόμη, η καταβολή της πρώτης δόσης από τη χρηματοδότηση να γίνεται με την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.

Παράλληλα, το δ.σ. της ΚΕΔΕ ζητάει να παραταθεί η λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας.

Το σχετικό πρόγραμμα λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και αν δεν παραταθεί έως την προκήρυξη του από τα ΠΕΠ, 256 Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν σήμερα (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Δημοτικοί Λαχανόκηποι, Κοινωνικά Συσσίτια, Τράπεζες χρόνου κ.ά.) με 1.112 εργαζομένους, που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, θα κλείσουν.

Η ΚΕΔΕ ζητεί να ενταχθούν αυτές οι δομές στους ΟΤΑ και τις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα μέχρι σήμερα υλοποιείται με δικαιούχους φορείς, Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΜΚΟ, Σωματεία, Ιδρύματα κ.λπ.), οι οποίοι συμπράττουν με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΜΠΕ