Τέλος τα πρόστιμα για όσους δεν κόβουν αποδείξεις

Σε διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος με τις αποδείξεις που δεν κόβουν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών.
Λόγω της χαμηλής εισπραξιμότητας των προστίμων που επιβάλλονται μετά από τους σχετικούς ελέγχους στο τραπέζι έχει πέσει η παράμετρος του εκτιμώμενου φόρου.
Πρόκειται για το άρθρο 33 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που προβλέπει ότι «σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν την υποβάλλει, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της».
Σύμφωνα με τα ΝΕΑ η διάταξη αυτή σχεδιάζεται τώρα να επεκταθεί και να αφορά και τις μη εκδοθείσες αποδείξεις. Όπως εξηγεί στην εφημερίδα πηγή με γνώση των συζητήσεων αν εφαρμοστεί η διαδικασία αυτή τότε κατά τη διάρκεια του ελέγχου εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση αποδείξεων, θα αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να βεβαιώσουν οι ελεγκτές τον φόρο που δεν αποδόθηκε.