«Περιπέτεια» η καταβολή δεδουλευμένων για διμηνίτες στους δήμους

Πρόβλημα με την καταβολή των δεδουλευμένων τους αντιμετωπίζουν, κυρίως στους δήμους, συμβασιούχοι στον τομέα της καθαριότητας. Προβάλλοντας τα νομικά κενά και ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τις ισχύουσες διατάξεις, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες εκφράζουν  αδυναμία  να προβούν σε υπογραφή πληρωμής. Αποτέλεσμα είναι εργαζόμενοι/ες με δίμηνες συμβάσεις να παραμένουν απλήρωτοι/ες.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να άρει το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο στους δήμους. Ήδη «πέρασε» ρύθμιση ώστε να αντιμετωπιστούν ομοιόμορφα όλες οι περιπτώσεις συμβασιούχων που απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας του δημοσίου τομέα.

Μάλιστα, με  εγκύκλιό του ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης ξεκαθάρισε ότι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 184/Α΄/30.12.2015 και κυρώθηκε με τον Ν. 4366/2016 περιλαμβάνεται και το προσωπικό που απασχολείται με δίμηνες συμβάσεις, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Με άλλα λόγια παρατείνονται και οι συμβάσεις αυτές και επομένως μπορούν οι εργαζόμενοι/ες με δίμηνες συμβάσεις και να παραμείνουν στην εργασία τους και να πληρώνονται.

Το ζήτημα  με την καταβολή δεδουλευμένων είχε  προκύψει με ένταση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού. Είναι ενδεικτική η υπόθεση με τις δίμηνες συμβάσεις εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ωρωπού. Το ζήτημα ανέδειξαν πρόσφατα, τέλος Φεβρουαρίου, και με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κατρούγκαλο οι βουλευτές του ΚΚΕ κκ. Χρήστος Κατσώτης και Γιάννης Γκιόκας και κυρία Λιάνα Κανέλλη.

Επεσήμαναν ότι σε μια περίοδο όπου η ανεργία μεγαλώνει, εργαζόμενοι οι οποίοι διεκπεραιώνουν πολύ σημαντικό έργο στον τομέα της καθαριότητας, σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους σε γεωγραφική έκταση, παραμένουν απλήρωτοι χωρίς οι ίδιοι να ευθύνονται. Το αποτέλεσμα είναι να βιώνουν τις οικονομικές συνέπειες τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους.

Όπως εξηγούν, στον Δήμο Ωρωπού, για 26 εργαζόμενους με δίμηνες συμβάσεις στον τομέα της καθαριότητας ο επίτροπος με την υπ. αρ. 4/2016 πράξη αρνήθηκε την υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής τους μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015, παρά και την έκδοση της ΔΙΠΑΑΔ / Φ.2.9 / 42 / οικ.619 / 11.1.2016 εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι βουλευτές τονίζουν ότι «το πρόσχημα που χρησιμοποιείται είναι η 278/2015 πράξη του Α' Τμήματος του Κλιμακίου προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που κρίνει ότι οι προσλήψεις δίμηνης διάρκειας γίνονται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων και με αυτή την ερμηνεία θεωρείται ότι οι συμβάσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο άρθρο 49 του ν. 4325/2015 και κατ' επέκταση στο άρθρο 50 του ν. 4351/2015 ούτε και στο άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184/Α'/30.12.2015, με τα οποία οι συμβάσεις για την καθαριότητα παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις 31 Δεκέμβρη 2016».

Έτσι, οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν, έχουν μεν το δικαίωμα να παραμείνουν στη θέση τους αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να πληρωθούν.

Εκτός των άλλων, το ΚΚΕ δίνει έμφαση στο ότι δημοτικές αρχές, αν και δεν έχουν προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση του τομέα της καθαριότητας, εκμεταλλεύονται όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο των κάθε είδους ορισμένου χρόνου και ελαστικών μορφών απασχόλησης «που διαχρονικά νομοθετούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη των καπιταλιστών».

Τώρα με νέες διατάξεις το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα με συμβασιούχους στην καθαριότητα. Με την εγκύκλιο ενημερώνει ότι και για τους διμηνίτες ισχύει η παράταση των συμβάσεών τους. Με την εγκύκλιο (αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ / Φ.2.9 / 46 / οικ.14275 – 24.5.2016) ενημερώνονται υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ και φορείς τους ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.5.2016) μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 4099/2012, όπως νυν ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από την ισχύ του ν. 4325/2015 (Α΄/47) και για τις συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες εντός του συνολικού διαστήματος 12 μηνών».

Καλούνται, λοιπόν, οι υπηρεσίες να αντιμετωπίζουν ενιαία τους συμβασιούχους στην καθαριότητα, περιλαμβανομένου και του προσωπικού  που απασχολείται με δίμηνες συμβάσεις, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πηγή: tovima.gr