Κεντρική πλατεία

Κεντρική πλατεία Παραλίου Άστρους.

(Φωτ. 29-4-2017, 21.00)