Κεντρική πλατεία Παραλίου Άστρους

Νο 1. 1-5-2017 12.35, η κεντρική πλατεία Παραλίου Άστρους από το Κάστρο.

Νο 2. 1-5-2017 13.10. η κεντρική πλατεία Παραλίου Άστρος από τον περιφερειακό του Νησιού.