«Καλοκαιρινή» Πρωτομαγιά

Γενικό πλάνο της κεντρικής ακτής του Παραλίου Άστρους.

(Φωτ. 1-5-2017, 13.00)