4η παράταση για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στην Πελοπόννησο

Μία ακόμα παράταση (την 4η μέχρι στιγμής), μέχρι τις 31 Ιουλίου, ενέκρινε η  Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας για το έργο αποκατάστασης 76 ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 23.217.317,76 ευρώ.

Οπως αναφέρεται, η παράταση δόθηκε «με αναθεώρηση για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου».

Την παράταση την είχε ζητήσει ο ανάδοχος, η εταιρεία "Ωρίων ΑΤΕ", «λόγω: α) ακαταλληλότητας του εδάφους και πρόσβασης των μηχανημάτων, εξαιτίας βροχοπτώσεων και β) μη έγκρισης του 1ου ΑΠΕ. Και δόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ γιατί, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης: «Δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας, εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου, για λόγους μη οφειλόμενους στον ανάδοχο. Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση».

Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου έληγε στις 15 Ιουλίου 2016 και η προηγούμενη, σύμφωνα με την 3η παράταση, στις 31 Μαρτίου 2017.

Πηγή: eleftheriaonline.gr