Νο 2. «Καλοκαίρι»

Παλιό λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(Φωτ. 29-1-2018, 13.50)