«Ανοίκεια επίθεση»

Του Σατιρικού

Πηγή: topontiki.gr