Καλμάρισε ο καιρός

Κόπασε ο Πουνέντης -δυτικός άνεμος-. Φωτ. το Νησί από κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(Παρασκευή 9-3-2018 11.40, θερμοκρασία 17 βαθμοί Κελσίου)