Νο 2. Λιόχαρο

Το Νησί Παραλίου Άστρους από τη παραλία Ατσίγγανος.

(12-3-2018, 15.45)