Το Σχολείο του Μαρούδη

Στα αριστερά το Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους, το οποίο κτίστηκε από δωρεά του Ευεργέτη Ιωάννη Κ. Μαρούδη. Φωτ. από το «Αρκαδικό Χωριό».

(14-3-2018, 15.10)