1930, δρομολόγιο θαλάσσιας συγκοινωνίας

Νο 1. Το βενζινόπλοιον «ΑΣΠΑΣΙΑ» καταπλέει στο Παράλιο Άστρος

Στο φύλλο Νο. 30 του έτους 1930, της εφημερίδας «Κυνουριακόν Βήμα»,  υπάρχει καταχωρημένη διαφήμιση, βλέπε φωτ. Νο 2, που έχει ως εξής:

«Το Βενζινόπλοιον ΑΣΠΑΣΙΑ

Εκτελεί καθημερινώς δρομολόγιον απ’ Αγ. Ανδρέαν – Άστρος – Μύλους – Ναύπλιον και τανάπαλιν καθ’ εκάστην δεχόμενον επιβάτας και εμπορεύματα.

Αδελφοί ΛΟΥΡΔΗ και ΣΙΑ»

Διευκρίνηση: Πρόκειται για το καΐκι «ΑΣΠΑΣΙΑ», βλέπε φωτ. Νο 1, νηολογίου Παραλίου Άστρους ιδιοκτησίας Δημητρίου Νέστορα και το δούλευαν οι αδελφοί Λουρδή Γιώργος και Μένης.

Νο 2. Διαφήμιση δρομολογίου θαλάσσιας συγκοινωνίας