Βάστα κατακαημένε «Μύλε»

Είναι ν’ απορείς πως στέκεται όρθιος, ο «Μύλος» της Παραλίας Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, δεχόμενος κατάστηθα την ισχυρή Ανατολική Νοτιοανατολική αποθαλασσία, η οποία σαρώνει τη περιοχή, φτάνοντας μέχρι μέσα στα περβόλια της Παραλίας Αγίου Ανδρέα. Φωτ. από το Νησί Παραλίου Άστρους.

(22-3-2018, 13.10)