Υπόμνημα για τη χωματερή του Αγίου Βλάση στη Τρίπολη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

                                         Τρίπολη 25  Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣ: Κον Υπουργό Δικαιοσύνης

                                                     Κον Υπουργό Περιβάλλοντος

    Κον Πρόεδρο Αρείου Πάγου

                                                     Κον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

                                                     Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

                                                  ΚΟΙΝ.: Πρόεδρο και Εισαγγελέα

Εφετών Ναυπλίου

ΘΕΜΑ: Χωματερή Αγίου Βλασσίου Δήμου Τρίπολης.

Το Μάρτιο του 2015 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, μετά και την κήρυξη της πόλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθορίστηκε να χρησιμοποιηθεί προσωρινά ο χώρος παλιού λατομείου ως σταθμός μεταφόρτωσης των συσσωρευμένων απορριμμάτων της πόλης. Ο χώρος αυτός βρίσκεται μέσα στο περιαστικό δάσος της Τρίπολης, περιβάλλεται από τον αναγνωρισμένο ιστορικό χώρο των Τρικόρφων, είναι σε επαφή με περιοχή NATURA και σε μικρή απόσταση και κάτω απ’ αυτόν περνά το υδραγωγείο της πόλης. Σε μέση απόσταση βρίσκεται το Νοσοκομείο, το Στρατόπεδο, καθώς και πολλά Σχολεία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην περιοχή που βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες, η πιο κοντινή κατοικία σε ευθεία γραμμή απέχει μόλις 473 μ. Ο χώρος αυτός δεν αδειοδοτήθηκε από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες αφού δεν πληρούσε στοιχειωδώς τις νόμιμες προϋποθέσεις πυρασφάλειας, και υγειονομικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Επιπλέον επηρεάζει αρνητικά την μελισσοκομία, η οποία έχει αναπτυχθεί στην περιοχή.  

Με την ανοχή των υπερκείμενων του Δήμου αρχών (Κυβέρνησης, Περιφέρειας, Δικαιοσύνης), ο χώρος αυτός λειτουργεί για σχεδόν τρία χρόνια παράνομα ως  χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Ήδη έχουν συσσωρευτεί περισσότεροι από 50.000 τόνοι σκουπιδιών οι οποίοι περιοδικά αναφλέγονται με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή να καταστραφεί το περιαστικό δάσος που προστατεύει την πόλη από πλημμύρες. Επιπλέον με τις αναθυμιάσεις εκλύονται στην ατμόσφαιρα πολύ επικίνδυνες ουσίες (θανατηφόρες διοξίνες), οι οποίες επηρεάζουν  την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Μετά από Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων η οποία κατατέθηκε από κατοίκους της περιοχής, απαιτήθηκε χρόνος 16 μηνών για να εκδικασθεί η υπόθεση και χρόνος άλλων 6 μηνών για να εκδοθεί η Απόφαση! Η εν λόγω Απόφαση (59/2017) επέτρεπε τη λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης για άλλους τέσσερις μήνες υπό συγκεκριμένους όρους, ενώ στη συνέχεια θα έκλεινε οριστικά. Οι όροι που έθεσε το δικαστήριο, όπως πιστοποίησαν οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ποτέ δεν τηρήθηκαν.

Με νέα προσφυγή του Δήμου Τρίπολης δίδεται με προσωρινή διαταγή και την 218/2017 απόφαση, παράταση της λειτουργίας του σταθμού μεταφόρτωσης, και όχι της χωματερής, έως τις 15/4/2017 υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που έθετε η υπ΄αριθμ, 59/2017 Απόφαση, της οποίας οι όροι συνεχίζουν να μην τηρούνται.

Με βάση τους νόμους, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, απαγορεύεται η δημιουργία και λειτουργία παράνομων ΧΑΔΑ. Στο Δήμο Τρίπολης για περισσότερα από 30 χρόνια οι δημοτικές αρχές λειτούργησαν ΧΑΔΑ: 1) στο «Πλάτωμα» που έκλεισε μετά από μακροχρόνιους αγώνες των κατοίκων με την απόφαση 642/2011, 2) στην «Αγία Τριάδα» που δημιούργησε παράνομα η προηγούμενη δημοτική αρχή και την σταμάτησε η παρούσα, 3) στον «Άγιο Βλάση» στην οποία και αναφερόμαστε με το παρόν και 4) ανεξέλεγκτος αριθμός στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους που υπάγονται σήμερα στο Δήμο Τρίπολης. Αυτοί οι ΧΑΔΑ δεν έχουν αποκατασταθεί ως όφειλε να κάνει η ελληνική πολιτεία.

Η δικαιολογία της «έκτακτης ανάγκης» και η ανάγκη για προσωρινές λύσεις δεν μπορεί να αποτελούν άλλοθι κράτους και δικαιοσύνης ώστε να συνεχίζουν να ανέχονται προδήλως παράνομες πράξεις και ενέργειες. Όταν μάλιστα οι εξαγγελίες Δήμου, Περιφέρειας και Κυβέρνησης για νόμιμη και οικολογικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων περισσεύουν, ενώ στην πράξη δεν υλοποιούνται. Είναι ανεπίτρεπτο η Δικαιοσύνη να αποδέχεται αυτές τις εξαγγελίες και ταυτόχρονα να ανέχεται την παρανομία αθωώνοντας τους υπευθύνους στα ποινικά δικαστήρια, όταν μετά από χρόνια εκδικάζονται αυτές οι υποθέσεις, με το αιτιολογικό ότι τα ίδια έκαναν και οι προηγούμενοι τους δηλώνοντας αναρμόδιοι. Εκτιμούμε ότι Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, αν ο κάθε επίδοξος δήμαρχος, ο οποίος αγνοώντας την ευθύνη που αναλαμβάνει βλέποντας το αξίωμα αυτό σαν «έμμεση αποκατάσταση», ένιωθε να κρέμεται βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης πάνω του, σίγουρα δεν θα έβρισκε λύση μόνο στα λόγια και τις προεκλογικές υποσχέσεις , αλλά και στην πράξη.

Επειδή αδυνατούμε να συνεχίζουμε να ζούμε στα σπίτια μας κάτω από αυτές τις συνθήκες της έντονης δυσοσμίας, και του καθημερινού φόβου για την υγεία τη δική μας και των παιδιών μας.

Επειδή εκτιμούμε ότι τον Απρίλιο ο Δήμος θα έλθει στο Δικαστήριο και θα ζητήσει νέα παράταση λειτουργίας της παράνομης χωματερής, χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες, ενώ στην πραγματικότητα, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, δεν θα έχει κάνει τίποτα. Τίθεται το ερώτημα τι θα κάνει η δικαιοσύνη. Θα δώσει νέα παράταση στην παρανομία?

Για τους παραπάνω λόγους Καλούμε:

1) Τις ανώτερες δικαστικές αρχές να εξετάσουν τις Αποφάσεις που αναφέρουμε και να αποκαταστήσουν το κύρος της δικαιοσύνης. Παράλληλα τους θέτουμε το ερώτημα, αν έχουν το δικαίωμα οι αρμόδιοι δικαστές, μέσω της άσκησης των καθηκόντων τους, να μετατρέπουν τα παιδιά μας σε σύγχρονες Ιφιγένειες, θυσιάζοντάς τα στο βωμό της ανικανότητας των εκάστοτε δημοτικών αρχόντων, χρησιμοποιώντας ως μόνο αιτιολογικό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, τη στιγμή μάλιστα που όλα τα έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, λένε ακριβώς το αντίθετο.  Επίσης να γνωμοδοτήσουν επιτέλους τα όργανα της δικαιοσύνης για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να σταματήσει ο τραγέλαφος της αθώωσης των υπευθύνων Περιφέρειας και Δήμων σε αποφάσεις με εντελώς αντίθετο σκεπτικό, αποφάσεις που πλήττουν τελικά το κύρος της δικαιοσύνης.

2) Τους αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς να πάρουν αποφάσεις και μέτρα, ώστε να μην οδηγηθούμε σε μεγαλύτερες και πλέον ανεξέλεγκτες χωματερές. Αντίθετα να δοθεί λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η οποία να είναι χαμηλού κόστους και οικολογικά αποδεκτή. Τέλος ζητάμε να κλείσουν και να αποκατασταθούν οι ΧΑΔΑ του Δήμου Τρίπολης που δεν έχουν αποκατασταθεί.

Το παραπάνω υπόμνημα έχει υπογραφεί από κατοίκους της Τρίπολης και Σιλίνμνας και έχει αποσταλεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που παραπάνω αναφέρονται.