Θαλάσσια Αύρα στον Αργολικό

Μπάτης στη περιοχή «Πόρτες», αριστερά στο φόντο το «Χερρονήσι»

(30-3-2018, 14.10)