Κάλμα

Ο ορισμός της γαλήνης στη θάλασσα του Ατσίγγανου, στο Παράλιο Άστρος.

(31-3-2018, 14.00)