Νο 1. Νύχτα

Το Παράλιο Άστρος και η ευρύτερη περιοχή όπως φαίνονται τη νύχτα.

(Από το Νησί, 1-4-2018)