Ανέφελος ουρανός

Ατσίγγανος στο Παράλιο Άστρος.

(5-4-2018, 14.55)