Στο λιμάνι Παραλίου Άστρους τη νύχτα

(8-4-2018, 20.55)