Περιπατητικό μονοπάτι

Ετοιμάζεται περιπατητικό μονοπάτι, το οποίο θα ξεκινά από το Φάρο του Άστρους και θα διανύει το Νησί από ανατολικά. Στη φωτογραφία περιπατήτριες στο ακρωτήριο Ατσίγγανος.

(10-4-2018)