Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη

Νο 1. Φωτ. αρχείου, αφρικανική σκόνη στη Παραλία Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας

Επανάκαμψε «δριμύτερη» η αφρικανική σκόνη. Βλέπε πρόγνωση εικόνα Νο 2.

Νο 2. Τοπική πρόγνωση για τη σκόνη στην ατμόσφαιρα