«Τη δροσιά του να έχετε»

Κολυμβητές στο λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(12-4-2018, 13.10)