Στα δίχτυα της εφορίας οι πρώτοι ιδιοκτήτες κατοικιών AirBnB

Στην "απόχη" της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πιάστηκαν οι πρώτοι 55 ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν κατοικίες μέσω της πλατφόρμας διαμοιρασμού AirBnB χωρίς να δηλώνουν τα σχετικά εισοδήματα. Με την απλή αλλά πολύ αποτελεσματική μέθοδο της συμπεριφοράς ως πελάτη που αναζητά κατάλυμα οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, συμμετέχοντας σε πιλοτική δράση, έφεραν στην επιφάνεια αδήλωτα εισοδήματα από την πλέον πολύ διαδεδομένη πρακτική την βραχυχρόνιας ενοικίασης κατοικιών.

Οι πρώτοι έλεγχοι έγιναν ως εξής: ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιφορτίστηκαν με τους ελέγχους στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης και αναζήτησαν προσφερόμενες για ενοικίαση κατοικίες στην ιντερνετική πλατφόρμα της AirBnB. Οι περιοχές που επικεντρώθηκαν οι έλεγχοι ήταν κατά κύριο λόγο στην Αθήνα σε κεντρικά σημεία που η βραχυχρόνια ενοικίαση είναι πολύ δημοφιλής καθώς και σε πολυτελείς κατοικίες σε τουριστικές περιοχές και νησιά. Προχώρησαν μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις σε "κρατήσεις" προκειμένου να τους αποκαλυφθεί και η ακριβής διεύθυνση των ενοικιαζόμενων κατοικιών. Από αυτές εντόπισαν τους ιδιοκτήτες. Συγκεκριμένα, εντοπίσθηκαν 55 ιδιοκτήτες που από έναν πρώτο έλεγχο στις φορολογικές τους δηλώσεις προέκυψε ότι δεν δήλωναν τα σχετικά εισοδήματα από ακίνητα στη φορολογική τους δήλωση. Το επόμενο βήμα ήταν να καλέσουν οι ελεγκτές τηλεφωνικά τους ιδιοκτήτες και να τους ενημερώσουν ότι έχουν εντοπιστεί ως πιθανοί στόχοι ελέγχου για τη μη δήλωση εισοδημάτων από εκμίσθωση ακινήτων. Το αποτέλεσμα; Οι 39 από τους 55 ιδιοκτήτες που ειδοποιήθηκαν από τους ελεγκτές προχώρησαν οικειοθελώς στην υποβολή 103 αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος δηλώνοντας πρόσθετο εισόδημα από ακίνητα ύψους περίπου 921.163 ευρώ. Μάλιστα από τη δήλωση του σχετικού εισοδήματος προέκυψε και πρόσθετος φόρος άνω των 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές οι έλεγχοι για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από τις ιντερνετικές πλατφόρμες διαμοιρασμού πρόκειται να συνεχιστούν. Μάλιστα, η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει αλληλογραφία με τις ιντερνετικές πλατφόρμες προκειμένου να αντλήσει στοιχεία των ιδιοκτητών που εκμισθώνουν κατοικίες για βραχυχρόνιο διάστημα. Οι πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη προθυμία από τις πλατφόρμες για την παροχή στοιχείων. Αυτό που ξεκαθαρίζεται, πάντως, είναι ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με τη μέθοδο της προσποίησης του πελάτη και την αναζήτηση των ιδιοκτητών των κατοικιών μέσω των αναρτήσεων στις πλατφόρμες. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με τη συνεργασία της Οικονομικής Αστυνομίας και του υπουργείου Τουρισμού που θα παράσχει πληροφορίες και δεδομένα για τα αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα. Σε κάθε περίπτωση, ο εντοπισμός των ιδιοκτητών που εκμισθώνουν βραχυχρόνια τις κατοικίες τους θα έχει πλέον και ένα ακόμη αντικείμενο εκτός από τη δήλωση του εισοδήματος. Είναι η τήρηση των τυπικών υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη να εγγραφεί σε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο και να υποβάλλει και τις σχετικές δηλώσεις διαμονής.

Με βάση όσα προβλέπονται στη φορολογική νομοθεσία το εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητα και ο φόρος υπολογίζεται με βάση 15% έως 45% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε φορολογούμενος έχει δικαίωμα να εκμισθώσει βραχυχρόνια μέχρι δυο κατοικίες και το πολύ για 90 ημέρες ανά έτος την καθεμιά και έως 60 ημέρες για νησιά με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους.

Επιπλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να μην έχουν προβλήματα με την εφορία, θα πρέπει

-να εγγραφούν σε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο (www.aade.gr)
-να υποβάλλουν Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή
-να καταχωρούν στο μητρώο στοιχεία (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος του από τα ακίνητα που εκμισθώνονται

Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης- διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς. Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο "Διαχειριστής".

Τα στοιχεία, που καταχωρούνται στη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά βραχυχρόνια μίσθωση, είναι, τουλάχιστον, ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, το συνολικό μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης, η επωνυμία της ψηφιακής πλατφόρμας, τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη – λήξη της μίσθωσης και ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος. Για κάθε παράβαση σε σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ

Πηγή: capital.gr