Στη «μπούκα»

Είσοδος λιμανιού Παραλίου Άστρους.

(21-4-2018, 12.55)