Στο «Βαυαρικό»

Η παραλία γύρω από το «Βαυαρικό», τη κύρια εκβολή της λίμνης Μουστού.

(23-4-2018, 14.15)