Στο Παλιό λιμάνι

Ξαμολήθηκαν τα σκάφη αναψυχής στον Αργολικό. Φωτ. Παλιό λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(25-4-2018, 13.35)