Στα «μπάνια»

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(28-4-2018, 14.40)