1971-2, τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου

 1. Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους
 2. Δημοτικό Σχολείο Άστρους
 3. Δημοτικό Σχολείο Βερβένων
 4. Δημοτικό Σχολείο Δολιανών
 5. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα
 6. Δημοτικό Σχολείο Καστρίου
 7. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου
 8. Δημοτικό Σχολείο Κορακοβουνίου
 9. Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου
 10. Δημοτικό Σχολείο Κουτρούφων
 11. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παντελεήμονα (Φούσκας)
 12. Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βερβένων (πρώην Τημένιο ή Τσερένια)