Από το Ανοιχτό Θέατρο

(Λιμάνι και κεντρική ακτή του Παραλίου Άστρους, 27-5-2018 21.35)