Πανσέληνος 2

Η Πανσέληνος από την ανατολική πύλη του Κάστρου του Άστρους.

(29-5-2018, 21.05)