«Μια Γοργόνα στ’ ακρογιάλι»

Η Γοργόνα «Σθενώ» στο Παλιό λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(2-6-2018, 23.05)

*Ο τίτλος είναι από στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου