1930, Δικαστικόν Μέγαρον Άστρους

Νο 1. 1937, Ειρηνοδικείο Άστρους, σημερινό ξενοδοχείο «Astros Beach»

Η εφημερίδα «Κυνουριακόν Βήμα», σε φύλλο της το 1930, μας πληροφορεί για την επισκευή του Ειρηνοδικείου Άστρους και τη μετατροπή του από Χάνι σε δικαστικό μέγαρο, (βλέπε φωτ. Νο 4).

Εκείνη τη περίοδο το Ειρηνοδικείο έδρευε σε κτίριο που στη θέση του σήμερα βρίσκεται το ξενοδοχείο «Astros Beach», (Βλέπε φωτ. Νο 1). Το κτίριο ήταν ιδιοκτησίας Σωκράτη Μπρεθέ, ο οποίος ήταν πατέρας του Σωτήρου Μπρεθέ.

Νο 2. 1975, Ειρηνοδικείο Άστρους, σημερινό καφέ «Αρμονία»

Μετά τη δεκαετία του 40 το Ειρηνοδικείο μεταφέρθηκε σε κτίριο που στη θέση του σήμερα βρίσκεται το καφέ «Αρμονία», (βλέπε φωτ. Νο 2). Το κτίριο ήταν ιδιοκτησίας Θανάση Κασίμου.

Νο 3. 2018, Ειρηνοδικείο Άστρους

Το 1975 το Ειρηνοδικείο μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση, απέναντι από τη Παιδική Χαρά, (βλέπε φωτ. Νο 3), σε κτίριο που κτίστηκε σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τη Κοινότητα Παραλίου Άστρους.

Νο 4. 1930, δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυνουριακόν Βήμα» για το Ειρηνοδικείο Άστρους