Αποφασίζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τη ΣΔΙΤ σκουπιδιών

Με την ιδιωτική χωροθέτηση υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες με τις εκτάσεις που απαιτούνται και δεν μπορεί να υπογραφεί η ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ετσι η ανάδοχος εταιρεία, η ΤΕΡΝΑ, ζητεί να υλοποιηθούν διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για 8 κτήματα στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας και τη Σκάλα Λακωνίας (εκεί προβλέπονται τα δύο εργοστάσια διαχείρισης, το τρίτο στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας). Στη σημερινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται και αναμένεται να εγκρίνει τη δρομολόγησή τους.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας εισηγείται θετικά για τη “δρομολόγηση των κατά νόμο διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης”. Αρχικά, αναφέρει ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση αφορά δύο εκτάσεις στην Παλαιόχουνη, για τις οποίες έχουν κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και διεκδικητική αγωγή.

Ενημερώνει πως “ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) υπέβαλε στην Περιφέρεια αίτημα να εξετάσει ενόψει των δικαστικών διενέξεων που έχουν ανακύψει, το ενδεχόμενο άσκησης του δικαιώματός της σε δρομολόγηση διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες, η εταιρεία “Περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΜΑΕ” θα καλύψει το σύνολο της απαιτούμενης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική προς αυτή δαπάνη, προβαίνοντας παράλληλα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διευκόλυνση της επιτυχούς και ταχείας ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών”.

Ακόμα, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας πληροφορεί ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση αφορά ένα κτήμα στην Παλαιόχουνη και άλλα 5 στη Σκάλα. Διευκρινίζει πως “οι εκτάσεις αυτές δεν αποτελούν τμήμα των υφιστάμενων χώρων του έργου, περιλαμβάνονται όμως στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η απαλλοτρίωση αποσκοπεί στη βέλτιστη ανάπτυξη των μονάδων που θα κατασκευαστούν και στην ενοποίηση των χώρων του έργου χωροταξικά και λειτουργικά”.

Τέλος, εισηγούμενη θετικά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση, αναφέρει ότι “η υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης απορριμμάτων, όπως το έργο του θέματος εκπληρώνει σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται μεταξύ άλλων στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας”.

Πηγή: eleftheriaonline.gr