Περπατώντας στη βροχή

Παλιό λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(17-6-2018, 14.40)