«Μετά τη τρικυμία»

Το Παράλιο Άστρος και τα πέριξ μετά τη βροχή.

(17-6-2018, 20.35)